Publicerad 2004-11-26

Hoppfullt 2005 men höga kostnader ett hot

- 2005 ser ganska bra ut. Men vi har 15 procent högre kostnader än omvärlden och det måste vi jobba med.

Det sa Lars Hultström i sitt inledningsanförande när Sveriges Grisproducenter kallade till ordförandekonferens i Mullsjö den 18 november. Lars konstaterade att det finns ett antal positiva faktorer och tecken på att 2005 blir ett bra år för grisproducenten. Konjunkturen går åt rätt håll och andra saker som kan komma att spela in i positiv riktning för grisköttet är fågelinfluensan och Atkinsmetoden ('banta med proteiner, ex. kött och ägg').

Lars och de närvarande representanterna för de regionala föreningarna inom Sveriges Grisproducenter diskuterade den svenska slaktbranschens oförmåga att betala för svenskt griskött. Men man såg det som positivt att Swedish Meats har förbättrat möjligheterna att avsätta kött på exportmarknaden genom samarbetet med Danish Crown, liksom privatsidans framgångar med avsättningen av vissa styckningsdetaljer i Östländerna.

Att föreningen Sveriges Grisproducenter arbetar för förändringar av dåligt underbyggda lagregler framgår av den extratidning som bifogas denna tidning.
- Vi har 15 procent högre kostnader än omvärlden, det måste vi jobba med. Vi säger STOPP, ingen enda liten ytterligare förändring som ger högre kostnader kan accepteras. Fler 'välfärdskostnader' ökar inte möjligheterna till bättre betalning för svenskt griskött, sa Lars.