Publicerad 2007-02-03

MÄRK-VÄRDIGT

Alla undersökningar visar att svenska konsumenter vill ha svenska livsmedel. Förtroendet för svenskt lantbruk och den svenska bonden är mycket högt. Ändå tappar vi till importen mer och mer för varje år som går. Importen är nu uppe i 26% och har ökat stadigt sedan EU-inträdet -95. Varför lyckas vi inte försvara våra positioner bättre på hemmamarknaden? Det är förvisso sant att det konsumenten svarar i undersökningar inte alltid efterlevs vid köttdisken. Så något måste göras för att stärka de svenska mervärdena så nära köpögonblicket som möjligt. Därför har nu Sveriges Grisproducenter, Svensk Köttinformation och Coop startat ett samarbete för att delge kunden de svenska mervärdena direkt i köttdisken.

Det räcker inte att enbart att tala om att köttet är svenskt. Det blir för diffust för konsumenten. De flesta har 'en aning om' att svenskt kött är 'bra för Sverige', 'grisköttet är säkert' och 'grisarna har haft det bra'. Men nu kommer dessa mervärden mer tydligt direkt på paketet i Coop#s butiker. Förhoppningsvis kommer kunden att tänka till en gång extra innan han/hon väljer importköttet. Coop kan på detta viset också stärka sitt varumärke. Man satsar på svensk produktion, gynnar god djurom-sorg, bidrar till öppna landskap och erbjuder ett säkert kött, fritt från salmonella. Gå in i din lokala Coop-butik och se hur märkningen set ut. Det är viktigt vi hjälps åt att sprida en positiv bild av svensk grisproduktion.

Det är inte i detaljhandeln som den största minskningen till importen skett. Det är på restaurang och storhushåll som importen nu tagit överhand. Det är inte så konstigt. Det är för få som frågar efter ursprunget när man går ut och äter. Varför, kan man fråga sig? Det är ju viktigt när man går i affären men inte när man går ut och äter. Mycket märkligt, det är ju samma konsument i affären som på restaurangen. Skillnaden är, att köttet inte är märkt på restaurangen. Det borde vara en självklarhet att kunden oavsett plats får information om matens ursprung. Förra jordbruksministern ville införa märkning även på restaurang. Kunden har rätt att få veta för att kunna göra ett aktivt val. Är den nya jordbruksministern är inne på samma linje - att konsumenten borde få mer information om ursprunget? Märkning i restaurang och storhushåll är viktigt för producenternas framtid. Men inte ens våra egna organisationer tycks bry sig. Jag har varit på många möten och konferenser inom lantbrukssfären där importkött serverats. Ingen ansvarig tycker tydligen att det är en viktig fråga. Inom Sveriges Grisproducenter genomför vi en omfattande satsning på ett medborgarförslag som innebär att kommunerna skall köpa svenskt. Hur trovärdigt är detta när vår egen näring inte själva beställer svensk mat? Inte minst har denna tidning Svensk Gris, undersökt var maten kommer ifrån på näringens möten. Tyvärr alltid med samma nedslående resultat. Det borde istället vara självklart att alla möten där det serveras mat kvalitetssäkrar så att det blir svenska produkter. Bonde på krogen är ett bra initiativ men det behövs mycket mer. Det behövs en 'budkavle' inom näringen som säkerställer svenskt kött på näringens möten. Ställer Du upp?

Lars Hultström, ordförande
Sveriges Grisproducenter