Publicerad 2007-08-06

'Vi får inte ihop kalkylen'

DEBATT:
Med anledning av artikeln I ATL fredagen den 27 juli 2007, där det stod att läsa om svenska grispriser och dess utveckling, gör Annika Bergman, ordförande i Sveriges Grisföretagare, följande debattinlägg.

En anonym men välinitierad källa får i artikeln lufta sina åsikter och hänvisa till prognoser. Det är märkligt att en källa som refererar till prognoser känner sig nödgad att vara anonym. Artikeln lämnar fler frågetecken än svar. Vem har gjort prognoserna, när är de gjorda, vilka förutsättningar gällde, har denna prognosmakare haft rätt under de senaste fem åren, finns det andra prognoser etc?

Den välinitierade källan använder dessvärre samma ordval som hörts från slaktens marknadsledare. Kontentan av åsikten är att ett antal grisar ska bort från marknaden snarast och eftersom man kallar den senaste prishöjningen för konstgjord andning så är det kanske den svenska marknaden man avser?
Scan fokuserar numera på att tillfredsställa aktieägarna, det är en naturlig konsekvens av försäljningen av företaget. Vi grisföretagare bör ser sanningen i vitögat, det finns inte någon vilja att verka för ett högre grispris hos marknadsledaren, man är inte intresserad av tillväxt i Sverige.
Samma företag driver lustigt nog ett tillväxtbolag. Men med merparten av volymerna fast i långa avtal så kan marknadsledaren i princip betala vad man vill för grisköttet och ändå få in de mängder man vill ha.

På Sveriges Grisföretagares stämma, så sent som i juni, sade man sig vilja slakta fler grisar i Sverige år 2010. Samtidigt försöker man nu prata ner marknadspriserna i ett läge då grisföretagarna redan förlorar pengar. Detta agerande skapar misstro. För oss grisföretagare spelar motivet bakom den senaste prishöjningen ingen roll. Det är helt ointressant om de benämns som marknadsföring eller konstgjord andning, vi lever på att 50 öring läggs till 50 öring och just nu fattas det några. Jag vill poängtera att de marknadspriser vi har idag inte räcker till för att få ihop kalkylen oavsett vilket slakteri vi säljer till.

Artikeln om att grispriserna ska ner publiceras olyckligtvis samma vecka som slakterierna inom Avelspoolen fått gehör från handeln för delar av sin höjning av marknadspriset, just med hänvisning till ökade spannmålspriser för oss grisföretagare! Om vi vill ha en fortsatt grisproduktion i dagens omfattning så krävs nu att alla aktörer inser grisföretagarens krisläge med skenande spannmålspriser. Inställningen borde vara att vi ska klara den här tuffa utmaningen tillsammans med handeln.

Svensk grisköttsproduktion ligger väl till i ett europeiskt perspektiv med låg foderförbrukning och hög tillväxt. Skall produktionen minska så är det någon annanstans i Europa, inte här, och det önskar man att åtminstone de i Sverige baserade slakterierna verkar för.

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare