Publicerad 2008-12-17

Unik svensk djurhållning ligger långt före

Med den svenska djurskyddslagen som grund har svenska grisar tillgång mer halm och strö, större ytor och en mer djurvänlig miljö än vad grisar i andra länder har. Uppgifter i Sveriges Radio om brister i tillsynen ändrar inte på dessa fakta.
Frigående svenska grisar.

 

I Sverige får grisen behålla svansen. Att operera bort svansen är förbjudet enligt djurskyddslagen och det är heller inte några svenska lantbrukare som är intresserade av att göra det. I de flesta andra länder däremot, klipper man av svansarna med motiveringen att det blir lugnare bland djuren då.

Andra otvetydiga skillnader mellan svensk och utländsk grisuppfödning rör sådant som tillgång till halm, väl tilltagna utrymmen för grisarna och att suggan ges möjlighet till bobyggnadsbeteende och frigående grisning och digivning.
– Att erbjuda grisarna bästa möjliga miljö och omvårdnad är något som vi svenska grisbönder jobbar med varje dag. Vi har en unik djurhållning i Sverige och den slår vi vakt om. Vi tycker också att det är bra att djurhållningen kontrolleras ute på gårdarna så att de brister som kan uppstå åtgärdas.
Det säger Annika Bergman, grisföretagare på Elgesta gård. Hon är också ordförande för Sveriges Grisföretagare. Hon påpekar även att den som vill att grisen ska få behålla knorren på svansen ska välja svenskt griskött.
– När importen ökar gynnas en helt annan uppfödningsmodell än den vi har i Sverige. Jag kan som ett exempel på skillnader nämna att våra suggor har 50 procent större utrymmen och att de är lösgående. I många andra länder som vill exportera griskött till Sverige står suggorna fixerade i en form av burar, säger Annika Bergman.
Hon säger också att svenska slaktgrisar har cirka 30 procent större ytor, fast golv att vila på och tillgång till strö.
– Detta är väsentliga skillnader för den som bryr sig om hur grisen har det, säger hon.

Den svenska grisen är också frisk och välmående. Sjukdomar och smittämnen ses sällan på grisgårdarna jämfört med situationen i andra länder. Och förbättringar sker hela tiden.
– Statistiken visar att problem med skador och inflammationer bland grisarna minskar. Vi är glada att vi under de senaste 20 åren har kunnat se en halvering av anmärkningar när grisarna går till slakt.
Det säger Svenska Djurhälsovårdens chef, veterinär Jan-Åke Robertsson. Han menar också att skälet till att svenska grisar växer bättre än grisar i andra länder, är just det mycket goda djurhälsoläget i Sverige. Låg medicinförbrukning och salmonellafrihet i köttet hör till de främsta förtecknen för svensk grisuppfödning.
Svenska grisar har knorr på svansen.

Både veterinär Jan-Åke Robertsson och grisföretagaren Annika Bergman ser fram emot att länsstyrelsen från årsskiftet tar över djurskyddstillsynen från kommunerna. De menar att kvaliteten och jämnheten över landet när det gäller kontrollerna därmed har förutsättningar att ytterligare förbättras.
Svensk grisuppfödning är världsledande när det gäller djuromsorg och djurhälsa. Man kan med fog säga att den svenska grisen lever ett betydligt bättre liv än grisar i många andra länder gör.

Vill du veta mer om skillnaderna mellan svensk och annan grisproduktion?
Ladda då ner vår skrift: 8 Goda skäl att välja svenskt griskött.
(Länk nedan)

Med hälsningar
Sveriges Grisföretagare

Läs mer:
8 Goda skäl (.pdf)