Publicerad 2009-05-15

Förvirrande siffror

I förra veckan presenterade LRF Konsult sin kvartalsrapport om tillståndet i lantbruket. Grisnäringen lyftes fram som det positiva exemplet vilket känns bra men ändå klart upphaussat. Rapporten såväl som ATL:s rapportering behöver kommenteras.

• I rapporten står att slaktgrisföretagen går plus 156 kr/gris just nu, en enskild vecka, i själva verket var TB1 kvartal 1 2009 endast drygt 20 kr/gris.
• I ATL på webben kunde man läsa att slaktgrisföretagaren gör en vinst på 156 kr/gris nu. Man förväxlar orden vinst och plus med bruttovinst. Efter påpekande rättades detta till.
• ATL skriver att förlusten kvartal 1 2008 var 9 kr per gris på TB1 nivå, i LRF Konsults rapport står det att förlusten var 129 kr i samma period.
• LRF Konsult pekar i sin rapport på att det är för tidigt att tala om en högkonjunktur. ATL rapporterar att slaktgrisföretagarna nu befinner sig på toppen av en högkonjunktur.

LRF Konsults rapport kvartal 1 2009 om tillståndet i grisnäringen är korrekt. Tyvärr beskriver rapporten endast lönsamhet på TB1 nivå. I verkligheten vet vi inte hur företagens totala resultat ser ut men vi kan konstatera att det behövs en rejäl ökning på bruttomarginalen för att gå plus minus noll på sista raden, lägg sedan till ett vinstkrav för att klara sämre tider. Då förstår alla att läget inte är så ljust. En redovisning på det här sättet ger lätt utrymme till en felaktig tolkning av branschen eftersom alla inte är lika väl insatta vad som händer efter bruttovinsten i ett företag. Rätt uttryck skulle ha varit: ”marginalerna har förbättrats, men det räcker inte för att få företagen att gå med vinst”.

Liksom i andra branscher förekommer undantag, det finns grisföretagare som tjänar pengar genom strategiskt affärsläge, hög produktivitet eller investeringar till alternativa fodermedel som sänker kostnaderna. Dessa undantag visar på möjligheterna i branschen. LRF Konsult menar att det kan vara dags att investera för att vara med på uppgången i slutet av 2009 och 2010. Att investera kan vara ett klokt beslut men främst av andra skäl, investeringsbeslut avgörs ofta av livssituation och är ett långsiktigt strategiskt val för företaget. Att rekommendera investeringar med hänvisning till nära förestående högkonjunktur visar att man inte riktigt förstår processerna bakom att bygga och framförallt dra igång en biologisk produktion.

Vi behöver ekonomisk trendrapportering på rätt nivå från LRF Konsult och vi vädjar till LRF Media att se över sin ekonomirapportering. Aldrig skriver Dagens Industri att svensk stålindustri haussar för att de har bra bruttovinster. Traditionell bidragskalkylering känns förlegad, vinster kan man inte tala om på TB1 eller TB2 nivå.  Det vore önskvärt med en rapportering av bruttomarginal, nettomarginal och företagens vinst. Resultatet på sista raden, efter ägarlön för enskild firma, är det mest väsentliga att visa på. Dessutom behövs en vinst efter detta i högkonjunktur för att klara sämre tider. Det är dags att sluta förvirra oss begreppsmässigt, vi behöver se på våra företag som övriga näringslivet och kommunicera det mer professionellt.

Annika Bergman
Ordförande Sveriges Grisföretagare