Publicerad 2009-09-25

Vilka krav kan offentliga upphandlare ställa?

På Miljöstyrningsrådets (MSR) hemsida finns information om vilka krav som offentliga upphandlare kan ställa kring till exempel miljö, närproducerat och svensk djurskyddslagstiftning. Nedanstående frågeställning är hämtad från denna hemsida (länk till MSR nedan).

Fråga:
Kan man ställa krav på svensk djurskyddslagstiftning vid upphandling av livsmedel?

Svar:
Miljöstyrningsrådet har arbetat med denna fråga i flera år nu och är av den uppfattningen att det är möjligt att ställa vissa krav på att produktionen bland annat har skett med en god djuromsorg. Framförallt gäller detta för gris, kyckling och ägg. Vi anser inte att det är rimligt att ställa krav på att den svenska djurskyddslagstiftningen ska vara uppfylld i sin helhet eftersom det kan diskriminera producenter i andra länder, men det är däremot möjligt att ställa specifika krav som härrör från den svenska lagstiftningen.

Det är viktigt att upphandlingskrav är tydliga och förutsägbara. I Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för kött, fågel och ägg finns exakta preciseringar av vilka krav som kan ställas betr god djuromsorg. De är baserade på EU-gemensamma mål och strategier för ökad djurvälfärd samt gemensamma EG-direktiv.

LÄS MER:
Miljöstyrningsrådet om offentlig upphandling

Artikel i Svensk Gris med knorr nr 9-2009