Publicerad 2009-12-01

Djuromsorgstabell

Med anledning av den pågående debatten hösten 2009 om djurskyddet för de svenska grisarna kan det finnas anledning att återigen visa vad som skiljer sig åt i lagstiftningen mellan svensk grisuppfödning och annan produktion av grisar. Vi presenterar här (pdf nedan) en sammanställning av vilka skillnaderna är sett till djurskyddslagstiftningen.

KORT INFORMATION
Den svenska djurskyddslagen garanterar att djuren föds upp i en närmiljö där de kan utöva sina naturliga beteenden. Suggor ska gå fritt och inte hållas uppbundna eller vara fixerade. Smågrisar ska ha ett eget fredat och uppvärmt
utrymme där de inte är i vägen för suggan. Vår svenska modell förordar att slaktgrisarna får halm för att sysselsätta sig. På så sätt motverkas svansbitning och grissvansar får inte heller kuperas i Sverige.
Den svenska modellen ger friska djur på djurens egna villkor.

För mer information, kontakta Sveriges Grisföretagare:

Annika Bergman                         Margareta Åberg Andersson

ordförande                                  verksamhetsledare
070-567 18 57                            070-237 44 00
annika.bergman@tele2.se         margareta.a.andersson@lrf.se

Läs mer i denna sammanställning: Djuromsorgstabell (.pdf)