Publicerad 2012-01-14

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Våran egen marknad är priserna både nedåtgående och stillastående. Ute i Europa går priserna fortfarande neråt på köttet medan smågrispriset håller sig på en stabilt hög nivå. Det är lätt att det blir lite hysteri när priserna går i nedåtgående riktning, men man får nog se det som rätt normalt för årstiden. Efterfrågan på griskött i Europa har för tillfället lugnat sig. Ryssland, Japan, Sydkorea och Kina som är dom fyra största importörerna av griskött fortsätter efterfrågan vara stor, utom i Ryssland där importen av griskött har stannat av och förväntas att minska något. Dessa fyra giganter har tillsammans ökat sin import av griskött januari till september 2011 med 624 000 ton 31 %  gemfört med samma period 2010. Tittar man då runt kan man konstater att efterfrågan på griskött är totalt sett fortfarande god.