Publicerad 2012-01-18

102 miljoner i stöd sänker avgifterna för slaktkontroll

Ur nyhetsarkivet 2012-01-16

Avgiften för Livsmedelsverkets kontroll vid slakt förändras och en ny avgiftsmodell införs. Den nya modellen innebär att slakterier och vilthanteringsanläggningar betalar en fast avgift för varje slaktat djur. Tack vare ett statligt stöd på 102 miljoner kronor kan Livsmedelsverkets kontrollavgift hållas nere.

De senaste åren har små slakterier och vilthanteringsanläggningar inte betalat mer än EU:s minimiavgift vid slakt. Det har varit möjligt tack vare ett statligt bidrag till slakterier med en produktion upp till 150 ton. I år tillförs ytterligare 90 miljoner kronor i stöd för att minska avgiften även för större slakterier. Livsmedelsverket kommer inte heller att ta ut någon godkännandeavgift för nystartade slakterier som producerar högst 1000 ton.

Den nya modellen för nedsättning av slaktavgift har arbetats fram efter samråd med köttbranschen. Den djurbaserade avgiftsmodellen gör det enklare för företagarna att uppskatta sina kontrollkostnader.

Sänkningen av avgiften för slakt är en del i regeringens satsning på Sverige – det nya matlandet, och har som mål att stärka livsmedelsföretagarnas konkurrenskraft.

Livsmedelsverket arbetar hårt med att effektivisera kontrollen och det är viktigt att varje enskilt företag också strävar efter att göra kontrollen så kostnadseffektiv som möjligt.

Ytterligare upplysningar

Livsmedelsverkets pressjour, 018-17 53 40

 

 

Pressmeddelande

Positivt besked kring Livsmedelsverkets avgiftsmodell för slakterierna

Livsmedelsverket meddelade under inledningen av veckan hur avgiften för den veterinära kontrollen på slakterierna kommer att förändras och att en ny avgiftsmodell införs. Det nya systemet kommer att vara baserat på en fast avgift för varje slaktat djur. Förändringen genomförs mot bakgrund av att regeringen i och med statsbudgeten för 2012 förbättrar konkurrenskraften hos svensk köttproduktion genom att sänka de avgifter som slakterierna betalar för den veterinära kontrollen.

Den avgiftsmodell som Livsmedelsverket nu kommer att införa har en rad fördelar. För det första innebär denna modell att det blir tydligare för bonden vilken avgift slakterierna betalar för varje slaktat djur. Vidare kommer den nya modellen att vara administrativt enklare för slakteriföretagen och det kommer också att bli enklare för företagen att uppskatta sina kontrollkostnader. Slutligen ser Kött och Charkföretagen stora fördelar med att avgiften nu blir mer konkurrensneutral i meningen att skillnaderna i avgift per djur mellan stora och små slakterier blir mindre än tidigare. Det skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt inom animaliesektorn i hela landet.

- Det har ända sedan beskedet om de sänkta avgifterna varit vår högsta prioritet inom Kött och Charkföretagen att hitta en så bra modell som möjligt för hur avgifterna skall tas ut av slakterierna. Vi har haft en lång rad kontakter med Livsmedelsverket och det är positivt att de varit lyhörda för våra synpunkter, säger Åke Rutegård, VD för Kött och Charkföretagen.

Presskontakt:

Åke Rutegård, VD, Kött och Charkföretagen,