Publicerad 2012-01-29

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Den gångna veckan har både Tyskland och Holland höjt sin notering med 80 öre.  Trots denna prisökning ligger Danmark kvar på oförändrat pris, som det ser ut så kommer även Sverige att följa danskarna med oförändrad notering. Slakteri jättarna i Europa letar ständigt nya marknader, nästa jätte att slå sig in på den kinesiska marknaden är Tyska Tönnies som har hittat en kinesisk partner som är villig att investera 60-70 miljoner euro hur mycket Tönnies själv stoppar in är oklart. Detta kan tolkas på olika sätt, antingen ser dessa slaktjättar möjlighet att tjäna mer pengar och utveckla sina företag eller bedömer man att den Europeiska marknaden är mättad och kanske till och med lite sviktande så att växa på sin egen hemmamarknad är inget alternativ. EFSA (European Food Safety Authority) har börjat sätta djurvälfärd högst upp på dagordningen, det har publicerats ett dokument som skall fungera som vägledning för att förbättra den Europeiska djurvälfärden. Jag uppfattar detta som ett steg i rätt riktning för att kunna hantera (MRSA) resistenta bakterier mm på lång sikt. Det är givet vis så att vi fortfarande lever i en annan värld vad det gäller djurvälfärd, men det är ett steg i rätt riktning och det skall av vår rådande situation välkomnas.