Publicerad 2012-02-15

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Priset på griskött fortsätter stiga på världsmarknaden, i Europa rör sig inte priserna speciellt mycket den kommande veckan på slaktgrisar. Smågrispriset fortsätter i ganska hög takt att gå upp, både på Europamarknaden och här hemma. I Danmark har man nu passerat den magiska gränsen 400 DKK och förväntar sig fortsatt uppgång, det finns förväntningar på att det skall gå upp mot 500 DKK. Suget på grisar till slakterierna visar sig allt mer och det jobbas för fullt på många håll för att lösa den troliga smågrisbrist vi står inför. Foderpriserna har gått upp något och det är sojan som har stigit i pris.