Publicerad 2012-02-22

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Finsk smågris idag och Dansk imorgon? De grundläggande och största problemet som vi har idag är att vi själva inte har lyckats förse våra slaktgrisstallar med smågrisar. Vi har under de senaste två åren gått igenom en otroligt tuff tid. Detta har gjort att smågrisproduktion har försvunnit och inte ersatts med ny, som dagens situation visar klart och tydligt. Man har vetat en längre tid att en stor brist på smågris kommer att uppkomma inom snar framtid, trots denna vetskap har man inte lyckats hantera det hela utan tvingat fram de åtgärder vi ser idag, rätt eller fel de beror på vem man frågar. Grundtanken med att importera smågrisar från annat land är inget nytt, senast 2007 så importerades det smågrisar för att täcka upp den svenska bristen. Så att importera grisar för att tillgodose våra svenska grisproducenter med den volym gris som saknas kan inte i grundtanke vara fel.

 Men sen att man gör det utanför ramar och branschöverenskommelser det är en annan sak och det är de som gör många grisföretagare upprörda, bara för dryga året sedan så blev vi grisföretagare tvingade till att certifiera oss, det var främst den svenska slakten som satte kravet på detta, sen därefter själv ta in gris som inte är certifierade enligt svensk standard är djupt beklagligt, där finns även andra avtal och överenskommelser som gör import av gris ifrågasatt idag.

På sikt kommer kanske dessa åtgärder vara nödvändiga och jag tycker att man skall börja förbereda sig för detta med att se över avtal och annat. Det enda sättet att mota Olle i grind i importfråga är att själva kunna producera grisar till ett lägre pris så vi börjar få en lönsamhet i den svenska grisproduktionen på lång sikt och det har vi alla möjligheter till, bara vi får använda dom rätta verktygen som dagens lagar och förordningar förbjuder oss för idag. Det är inte vi som grisföretagare som har misslyckats utan branschen i stort som inte har lyckats styra över produktionen till en lönsam expanderande produktion, den frågan arbetar Sveriges grisföretagare aktivt med idag. Om jag föder upp och ska sälja min gris till ett svenskt slakteri, då skall den vara certifierad och godkänd. Vad är det som gör att denna importerade gris skall undantas?