Publicerad 2012-02-26

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Få saker har väckt så starka känslor både för och emot som den finska smågrisen. Jag har full förståelse för alla smågrisproducenter som har lidit otroligt mycket dom sista åren och som nu har sett sin chans att hämta hem lite pengar och då direkt blir nertryckta av en finsk smågris.  Att en aktör tar in grisar för att fylla sina slakterier behöver inte vara fel och det behöver inte ha med priset på smågrisen att göra utan att ett företag har brist på en marknad och överskott på en annan och löser detta genom att flytta grisarna till de områden som tillfälligt har brist, men att ta in andra grisar som inte följer svenska avtal och överenskommelser som branschen enats om, det är svårt att försvara. Som smågrisproducent känns givet vis allt detta väldigt bittert i dags läge. Jag kan ändå inte låta bli att tänka i ett större perspektiv och på vad som egentligen är problemet, hade vi haft förutsättningarna till att producera dessa grisar själv till det priset som gör dom konkurrenskraftiga på den europeiska marknaden hade vi inte haft dessa problem idag, hade någon då velat importera, hade väldigt få av oss reagerat för att vi hade kunnat sätta emot en konkurrenskraftig egen smågris. Att dom aktörerna som  handlar på detta sätt får ta och skall ta konsekvenserna råder det inget tvekan om, speciellt inte om man bryter mot de avtal och förordningar man själv har varit med och skapat. Jag får många energifulla samtal dagligen i olika frågor, frågan om finska smågrisar är inget undantag. Jag kan inte låta bli att tänka som så att, hade man tagit all den energin som ni ligger inne med när det verkligen gäller och kunnat rikta den mot det verkliga problemet hade mycket varit vunnit. Så länge vi har denna struktur på svensk grisproduktion som vi har idag så kommer dessa typer av problem/lösningar alltid vara närvarande och svårhanterliga. Debatten  handlar ofta om hur vi skall få ut mervärdet för vår produktion men det är kanske dags att mer väcka debatten om konkurrens på lika villkor. Det är inte en speciellt rolig fråga eller politiskt korrekt, men troligtvis den enda frågan som ger en lönsam långsiktig svensk grisproduktion.  

I övrigt händer det inte mycket på grismarknaden i Europa, fortsatt stor efterfrågan på griskött gör att priserna ligger kvar på en hög nivå. Här hemma händer det mycket lite med priserna trots den goda efterfrågan. Sydkoreas import av griskött ökade med 200 000 ton 2011 av dom tonen har Sverige bidragit med ca 1500 ton.