Publicerad 2012-03-05

Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert

Debatten om de finska smågrisarna fortsätter, och nu kommer också danska smågrisar in i debatten. Jag kan göra det enkelt för mig och säga att det är marknadskrafterna som styr precis som vi vill ha det, eller? Det är väldigt lätt att landa upp i tänket man själv har mest fördel av i den aktuella situationen. Vad som är bäst för den Svenska grisproduktionen i stort råder det delade meningar om, vi har lyckas linda in den svenska produktionen i lagar, regler, och branschöverenskommelser som helt plötsligt gör att man inte har klart för sig vad som är rätt eller fel. Att vi inte kan fortsätta som vi har gjort och gör idag hoppas jag att vi alla kan vara överens om, något måste hända. Något som då händer idag är att det importeras finska smågrisar och jordbruksverket ger tillstånd för att importera även danska grisar som just idag troligen inte kommer att vara aktuellt eftersom prisnivån för högt men möjligheten kommer att finnas. Det finns till och med veterinärer på jordbruksverket som inte ser någon fara i att importera grisar vare sig från Finland eller Danmark så länge man bara följer de krav som finns. Jag skulle gärna vilja säga nej till importen av smågrisar, för jag tycker att det är en fara för den svenska höga hälsostatus som vi har, med motivationen att vi har en egenproducerad gris i samma prisklass som är fullt konkurrenskraftig som den importerade. Men det kan jag inte, vi har inte den konkurrenskraftiga smågrisen i Sverige idag det är ett faktum. Den fågan är som nämnts tidigare den viktigaste som vi grisföretagare har att brottas med, med den fakta och bakgrundskunskap jag har idag kan jag inte säga nej till själva smågrisimporten, men jag kommer att säga nej till den om den inte görs efter de regler som vi alla har och följa. Jag tror även att de så kallade svenska mervärdet har möjlighet att tydliggöra sig med en parallell anonymare produktion. Om detta då inte skulle ske och konsumenten helst skulle handla av de anonyma importerade grisen då har vi ju svar på vitt vad våra konsumenter vill ha. Det händer inte mycket på marknaden i övrigt priserna ligger ganska still, med endast små förändringar på marknaden. Det pågår just nu en debatt om vilken riktning svensk grisproduktion skall ta, den debatten skall välkomnas och tas på bred front.