Publicerad 2017-08-23

SJV förändringsförslag innebär generell avvänjning för smågriskullen vid 28 dagar, istället för enskild smågris

Det är viktigt att fortsätta värna den höga svenska djuromsorgen som vi har och är stolta över. Just djurens välmående är en av faktorerna till mervärdet med det svenska köttet. För att stärka konkurrenskraften för det svenska köttet, både här i Sverige och internationellt, har Jordbruksverket lämnat in en konkurrensansökan till EU som innebär att svenska smågrisar ska få en generell avvänjningsålder på 28 dagar. Detta är samma tid som enskilda svenska smågrisar avvänjs från suggan idag.

Vilken exakt tidpunkt som smågrisarna skiljs från suggan varierar idag utifrån produktionssystem och hos enskilda gårdar. Enligt rapport från Gård & Djurhälsan är digivningstiden per kull i snitt 32,9 dagar i Sverige, jämfört med 26,3 dagar i övriga länder som ingår i nätverket Interpig.

Vid smågrisuppfödning går ett antal suggor tillsammans och de föder också sina kultingar vid ungefär samma tidpunkt. Detta kallas grupp. För att kunna hålla samman grupperna på ett bra sätt kan den exakta åldern på smågrisarna variera upp till sju dagar. I SJVs förslag får max 10 procent av de enskilda smågrisar vara under 26 dagar vid avvänjning. Gruppen som helhet kommer med förslaget alltid vara 28 dagar eller mera.

Med ökad flexibilitet avseende ditiden av hela smågriskullen, vill SJV med sitt förslag, ge ytterligare möjlighet att öka välfärden för både suggans och smågrisarna, samtidigt som konkurrenskraften för de svenska köttet stärks. Med sammanhållna grupper, där smågrisen får stanna med sin kull och den grupp av smågrisar som föds samtidigt i stallet, skapas ökad trygghet då smågrisarna stannar hos djur de känner igen. Djur som mår bra växer bra.

Att ha en generell avvänjningsålder vid 28 dagar medför även omtanke för suggan, då dagens positiva hälsoutveckling hos smågrisarna lett till betydligt större smågrisar än tidigare. För tjugo år sedan vägde en smågris 6 kilo vid avvänjning från suggan, idag väger det strax över tio kilo. Smågrisarnas extra vikt innebär att de mår bra av tillskott av speciellt anpassat mjölkbaserat foder.

Grunden till förslaget från SJV baseras på vetenskapliga studier och veterinära experter från Gård & Djurhälsan, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna har gett sina godkännande. Förslaget har även granskats av experter på SLU och SVA. För att grisgården ska få generell avvänjning av smågrisgruppen vid 28 dagar krävs att ett flertal grundkrav uppfylls. Bland annat får inte användning av antibiotika öka.

Läs förslaget som SJV lämnat till EU för konkurrensmässigt godkännande och vilka extra krav som måste uppfyllas för att avvänja smågrisar i hela kullen vid 28 dagar.

Se kap 3 paragraf 2

Länk till inskickat material från SJV