Publicerad 2020-06-17

Sveriges Grisföretagare vill tacka alla inblandade för bra engagemang och delaktighet i vår digitala stämma.
Vi vill tacka Katarina Rydén för tiden och arbetet hon lagt ned för föreningen under dessa 5 år som styrelseledamot.

Ett stort tack till Erland Jacobsson som efter många år som revisor tackar för sig.
 
Tack också till Fredrick Federley som förtjänstfullt ledde oss genom vår digitala stämma utan svårigheter.