Publicerad 2020-11-09

https://

Grisproduktion och klimatpåverkan

vad vet vi idag?

Välkommen på ett webinarium den 9 december kl 9.30 – 12.00!

 

I ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning har RISE, LRF Kött, Odling i Balans, Sveriges Grisföretagare,

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Gård & Djurhälsan och Foderlotsen AB under två år arbetat med att sam-

la in data till ett uppdaterat och utvidgat miljöavtryck av svensk grisproduktion. Preliminära resultat har redan pre- senterats vid olika sammankomster inom grisbranschen och slutresultaten har publicerats genom en serie artiklar i Grisföretagaren. Nu bjuder vi in till ett webinarium där slutsatserna presenteras och diskuteras.

 

Har du frågor om anmälan och teknik, kontakta:

 

Anna Molander (+46) 70-188 48 25 eller anna.molander@hushallningssallskapet.se

 

Moderatorn Ulf Sonesson, RISE, kommer att lotsa oss genom förmiddagen,

som bland annat innehåller:

  • Den svenska grisens klimatavtryck -

Anna Woodhouse, RISE

  • Djurhälsans betydelse för klimatavtrycket -

Malin Axel-Nilsson, RISE och Per Wallgren SVA

  • Möjliga åtgärder för en grisproducent -

Birgit Landquist, RISE

  • Reflexioner från en foderoptimerare -

Ola Karlsson, Foderlotsen

  • Reflexioner ur Odling i Balans perspektiv -

Helena Elmqvist och Karin Velander, Odling i Balans

Det kommer även att finnas tid för åhörarna att ställa frågor till föreläsarna.

 

 

 

Länk till webinariet mailas ut till anmälda deltagare måndag 7 december.

://q.ja.se/DUH6Hse/DUH6H

Här är länk till inbjudan

Och här är länk till anmälan