Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2010-02-04 Djurskyddsbestämmelser för gris
Här finns information om de svenska djurskyddsbestämmelserna för gris.
2009-12-10 Sveriges Grisföretagare flitigt med i debatten
Sedan Djurrättsalliansens presentation av påstådda missförhållanden i svenska djurstallar har debatten om den svenska grishållningen varit intensiv. Sveriges Grisföretagare har med Annika Bergman i spetsen har varit flitigt i elden och i tidningar, radio, TV och webbinslag sakligt informerat om svenska grisar och hur uppfödningen går till i Sverige. Här några länkar.
2009-12-01 Djurskyddsdeklarationer införs
Sveriges Grisföretagare har i dag ställt sig positiva till Jordbruksverkets förslag till utökad kontroll av djurskyddet i svensk grisproduktion. Det skriver Annika Bergman här med anledning av ett pressmeddelande från Jordbruksdepartementet om djurskyddsdeklaration.
2009-12-01 Det ÄR skillnad på djurskyddslagen
Med anledning av den pågående debatten hösten 2009 om djurskyddet för de svenska grisarna kan det finnas anledning att återigen visa vad som skiljer sig åt i lagstiftningen mellan svensk grisuppfödning och annan produktion av grisar. Vi presenterar här (pdf nedan) en sammanställning av vilka skillnaderna är sett till djurskyddslagstiftningen.
2009-12-01 Grisbranschen kan gå stärkt ur krisen
– Visst är detta en kris för grisbranschen och några företagare har anledning att ta till sig kritiken. Men vi har fortfarande anledning att vara stolta över vårt arbete i de svenska grisstallarna och som bransch har vi möjlighet att gå stärkta ur det som nu pågår. Det säger Annika Bergman i denna intervju efter en vecka med oavbruten debatt efter Djurrättsalliansens kritik av svensk grishållning.
2009-11-26 Frågor och svar om svensk grisproduktion
Den svenska djurskyddslagstiftningen är till för att följas och Sveriges Grisföretagare tar mycket allvarligt på de missförhållanden som Ekot och andra medier rapporterat om. Djur ska ha det bra. Om det visar sig att rapporteringen stämmer är detta nedslående och helt oacceptabelt.
2009-11-24 Sveriges Grisföretagare välkomnar utredning av vanvårdsfall
Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och inom Sveriges Grisföretagare står vi bakom den. Vi är stolta över lagstiftningen och den ska givetvis följas. Vi känner inte igen den bild av svensk grisproduktion som djurrättsaktivisterna visar upp. Men Sveriges Grisföretagare välkomnar en oberoende utredning på vetenskaplig grund av de missförhållanden som nu påvisas, säger Annika Bergman, ordförande i Sveriges Grisföretagare.
2009-11-11 Rapport från IMPA-möte i oktober 2009
Verksamhetsledare Margareta Åberg Andersson rapporterar här från IMPA-mötet (Informal Meat Producers Association) som hölls den 25-27 okt 2009 i Bretagne.
2009-11-11 Information till grisproducenter om nya influensan 2009 11 01
Som grisproducent kan du komma att få frågor om nya influensan A(H1N1) 2009. Denna ska inte förväxlas med den vanliga grisinfluensan som också heter A(H1N1) och som grisar kan ha precis som ”hästar har hästinfluensa” osv. Som grisproducent kan du komma att få frågor om nya influensan. Denna ska inte förväxlas med den vanliga grisinfluensan som också heter A(H1N1) och som grisar kan ha precis som ”hästar har hästinfluensa” osv. Den finns i de flesta länder i världen och den har INTE att göra med den nya Influensan som människor drabbats av.
2009-10-29 Skydda våra grisar från Nya influensan 2009!
Till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med grisar. Kontakta din vårdcentral då vaccinationskampanjen kommit igång i ditt område. Socialstyrelsen kommer att gå ut med en upplysning till alla landsting om att ni som arbetar med grisar har blivit uppmanade att vaccinera er så snart tillfälle ges. Din vaccinering är det bästa skyddet för grisarna.
2009-10-26 Copa Cogeca gris 14-15 oktober 2009
Margareta Åberg Andersson rapporterar från ett internationellt möte om grisproduktionen. Mötet hölls den 14-15 oktober 2009 av Copa Cogeca.
2009-10-21 A(H1N1) nya influensan 2009 konstaterad på grisar i Norge
I Norge har den nya influensan A(H1N1) 2009 konstaterats i 14 besättningar i olika delar i landet. Fler besättningar undersöks för närvarande och man räknar med att antalet smittade gårdar kommer att öka. För svensk del har inga fall på gris ännu konstaterats men provtagningar utförs kontinuerligt vid misstanke om smitta.
2009-10-21 Influensainformation 2009 10 20
Information från LRF och Sveriges Grisföretagare, 2009 10 20. Hur ska du som grisföretagare agera med tanke på influensan. Vilka risker finns för dig och dina grisar. Ta del av LRF och Sveriges Grisföretagares uppdaterade information.
2009-10-21 OU rör på sig
Just nu händer det mycket inom den offentliga upphandlingen (OU). Många engagerar sig. Några av tvång och för att arbetet så kräver. Andra av fri vilja eller rent av ilska.
2009-09-25 Vilka krav kan offentliga upphandlare ställa?
På Miljöstyrningsrådets (MSR) hemsida finns information om vilka krav som offentliga upphandlare kan ställa kring till exempel miljö, närproducerat och svensk djurskyddslagstiftning. Nedanstående frågeställning är hämtad från denna hemsida (länk till MSR nedan).
2009-09-18 Information till grisproducenter om influensa A(H1N1) nya influensan 2009
Hur ska du som grisföretagare agera med tanke på influensan. Vilka risker finns för dig och dina grisar. Ta del av LRF och Sveriges Grisföretagares uppdaterade information.
2009-09-16 Påverka din kommun
Genom att lämna in ett medborgarförslag till din kommun, kan du påverka den offentliga upphandlingen på din hemort. Här visas ett exempel på hur detta kan gå till.
2009-08-28 Svensk djurskyddslag vid livsmedelsupphandling i Laholm
Livsmedel i offentlig upphandling i Laholms kommun ska vara procerad enligt svensk djurskydds- och miljölagstiftning. Det beslutade kommunens servicenämnd den 26 augusti 2009.
2009-08-27 Fosforsvar från Jordbruksverket
I samband med Jordbruksverkets utredning om stallgödselspridning skickade Sveriges Grisföretagare en skrivelse till Jordbruksverket. Myndigheten har i juli 2009 besvarat skrivelsen. Jordbruksverket skriver bland annat följande i sitt svar: "... I jordar med högt P-AL tal är en minskning av jordens fosforinnehåll önskvärt men sannolikt är det mer effektivt att anpassa spridningstekniken och tidpunkten samt ...
2009-08-27 Det ÄR skillnad på att vara gris i Sverige eller på annat håll
I Svensk Gris med knorr presenteras en tabell över djurskyddet i Sverige, Danmark, EU och för den så kallade Englandsgrisen vilken produceras i Danmark.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »